دبيرستان فرزانگان 4 

تقويم اجرايي در يك نگاه:(دوره اول - دوره دوم)------ آئين نامه انضباطي:(دوره اول - دوره دوم)

پژوهش:(دوره اول - دوره دوم)------افتخارات آموزشي و پژوهشي:(دوره اول - دوره دوم)

پشتيبان:(دوره اول - دوره دوم)------افتخارات فرهنگي و ورزشي:(دوره اول - دوره دوم)

آزمون هاي جامع:(دوره اول - دوره دوم)------تاريخ جلسات شوراي دبيران:(دوره اول - دوره دوم)

 ارتباط مستقيم با همكاران:   (دوره اول - دوره دوم 
كسب مقام اول سوپر تيم در مسابقات بين المللي روبوكاپ ايران اپن ليگ روبات هاي فوتباليت سبك وزن

كسب مقام دوم سوپر تيم در مسابقات بين المللي روبوكاپ ايران اپن ليگ روبات هاي فوتباليت وزن آزاد 


   

 

                                                            

 نتايج اوليه آزمون هماهنگ كشوري درس عربي در سطح مدرسه ... 


 

 


 برگزيدگان بيست و سومين كنگره قرآني مدارس شهر تهران

دبيرستان فرزانگان 4 (متوسطه 1 و 2)

سال تحصيلي 94-93


 

نتايج آزمون پيشرفت تحصيلي مدارس سمپاد

نفرات برتر آزمون پيشرفت تحصيلي 

   

 

     

 نتايج مسابقات قرآن و نماز دانش‌آموزي در مرحله منطقه‌اي

دبيرستان فرزانگان 4 دوره دوم

سال تحصيلي 94-93 


 

همايش نقد ادبي دانش آموزان

حضور جناب آقاي حسن زاده مولف كتاب حياط خلوت در تاريخ 93/11/18

خلاصه كتاب...


         افتخارات ورزشي متوسطه 1

        

                         افتخارات ورزشي متوسطه 2

        
       

 


 

 


 


 

كليك  
آدرس : تهران، خیابان تهران نو، چهار راه خاقانی، کوی زینبیه
تلفن : 77170223 - 77171122 - 77170820
رايانامه : farzanegan4@gmail.com